Home

DOEL VAN DE ORDE VAN DE BONS VIVANTS

Het productief maken van de Horeca en het toerisme, alsook de keuken en de producten van Nieuwpoort, Vlaanderen en België;

Het bewaren en het beter leren kennen van de tradities en gebruiken die deel uitmaken van de Belgische en Vlaamse folklore;

Het leggen van contacten en relaties, het ondernemen van diverse acties met verschillende gelijkaardige broederschappen in België en het buitenland;

Het ontwikkelen van een vriendschappelijke geest en samenwerking tussen alle leden;

Het promoten van het toerisme en de Horeca;

De Orde staat ten dienste van ieder initiatief dat de Westhoek en Nieuwpoort positief in het daglicht stelt.